Formulari d'Inscripció Torneo Barcelona BasketBall Cup

Categories


 


 

Accepto que les meves dades sigui incloses en un fitxer de dades de propietat de BARCELONA BASKETBALL CUP, perquè l'empresa esmentada pugui enviar-li les comunicacions pertinents. D'acord amb la Llei 15/1999 (Protecció de Dades) i la Llei 34/2002 (LSSI) podré exercir els meus drets d'accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-me mitjançant correu electrònic a "info@barcelonabasketballcup.com"

Els equips accepten mitjançant la inscripció cedir els drets d'imatge dels seus jugadors i entrenadors per a la web i xarxes socials del torneig.

Si algun jugador no volgués aparèixer en aquesta web, haurà de notificar-ho per escrit abans del torneig en: info@barcelonabasketballcup.com

L'organització del torneig no es fa responsables de les lesions i/o robatoris que es puguin produir durant la seva celebració.