reglamento

Reglament de joc i disciplinari del 12º Torneig Barcelona Basketball Cup

La 12ª edició del Torneig BARCELONA BASKETBALL CUP 2022 es regirà per l’aplicació de les Regles Oficials de Joc editades per la “Federación Española de Baloncesto”, amb les variants i aclariments que s’estableixen en el Reglament Específic, elaborat per la Organització, per aquesta competició i que es detallen a continuació.

1.- Cada equip participant estarà composat per un mínim de set jugadors i un màxim de quinze. Abans d’iniciar-se el Torneig s’hauran de presentar les llicències federatives dels components de cada equip. A cada partit es podran inscriure un mínim de 7 jugadors i un màxim de 12. Abans de cada partit els equips hauran d’omplir l’acta del partit.

2.- Els partits es jugaran en 4 períodes de 10 minuts cadascun, a rellotge corregut, menys els 2 últims minuts de l’últim quart que es jugarà a rellotge aturat. A les faltes personals s’aturarà el cronòmetre. Després dels dos primers períodes hi haurà un descans de 3 minuts. En cas d’empat, es jugarà un període extra de 3 minuts a temps corregut. En el cas de persistir l’empat es jugarà, fins que un dels dos equips aconsegueixi una cistella.   

3.- A cada període es podrà sol·licitar un temps mort per equip, a temps aturat. Es podrà sol·licitar temps mort en qualsevol de les circumstancies que senyala el “Reglamento Oficial de Competición” i també, després de cada cistella.

4.- Val la cistella de tres punts.

5.- Queden prohibides les defenses en zona (en las categories A, B, C, G i H), penalitzant la primera amb una advertència, la segona amb una falta tècnica a l’entrenador i la tercera amb la pèrdua del partit per part de l’equip infractor per 2 a 0. Es sancionarà a criteri dels àrbitres.

6.- S’aplicarà la regla d’anti-passivitat (art. 33 de les “Reglas Oficiales de Juego de Minibasquet”), penalitzant la infracció amb la possessió de la pilota a l’oponent. Es sancionarà a criteri dels àrbitres.

7.- Els equips s’han de presentar a la pista de joc 15 minuts abans del inici del partit. Qualsevol endarreriment no justificat donarà per perdut el partit per 2 a 0.

8.- En cas de coincidència de colors de camiseta, canviarà sempre l’equip que sigui en segon lloc del calendari de joc.

9.- La Organització del Torneig, compta amb un Comitè Únic de Control i Disciplina, que serà l’Òrgan Disciplinari del Torneig, les seves decisions es prendran amb caràcter immediat i seran irrevocables i no recorribles. Els equips participants es comprometran a acceptar aquestes decisions adoptades pel Comitè, sense opció al recurs. Tots els equips hauran de designar una única persona, que serà qui les representi davant la Organització. Els equips s’han de responsabilitzar de que no siguin altres persones les que intentin aclarir o solucionar incidències amb la Organització, doncs no serien preses en consideració.

10.- La Organització es reserva el dret a modificar el calendari de joc, si fos necessari, sempre per motius justificats o força major.

11.- El marcador serà el que s'indiqui a la pista de joc, tancant el mateix sense un equip guanya per més de 30 a 0


Tot això és en benefici del desenvolupament del Torneig, per evitar retards, interrupcions i possibles decisions posteriors a la celebració del mateix.